Feestverloop

Tijdens het feest is het vooral belangrijk dat je zelf plezier beleeft. Als je je steeds bezighoudt met de gang van zaken dan vergeet je te genieten. Je hebt het feest toch niet georganiseerd om jezelf alleen maar stress te bezorgen? Wel is het belangrijk dat een persoon de regie in handen heeft zodat de rest weet naar wie gecommuniceerd dient te worden in geval van problemen of onverwachte wijzigingen. Wat wel kan is het delegeren van verantwoordelijkheden over verschillende activiteiten. Zo kun je per onderdeel als catering, optredens, gasten, EHBO en beveiliging een persoon aanstellen en de verantwoordelijk geven als aanspreek punt voor alle betrokkenen bij dat onderdeel. Wel kun je ervoor zorgen dat deze personen aan jou het laatste woord overlaten.

Iedereen is op de hoogte

Zorg ervoor dat iedereen die meewerkt aan het feest, het programma draaiboek in handen heeft. Het programma draaiboek is de checklist evenementen, de checklist voor een goed feest. Hierin staan alle taken die het personeel doet op welk moment tijdens het feest. Zo staat er in het draaiboek wie het evenement regeert, wanneer de gasten komen, wie de gasten opvangt, wanneer de catering in actie komt en wanneer de acts op gaan treden om de sfeer te verzorgen. Iedereen moet op de hoogte zijn van zijn of haar taak en weten wat die van anderen zijn.

Vrije ruimte

Zorg er voor dat de verloop van het feest volgens schema verloopt. Wanneer ergens in het schema iets verschuift dan is het slim om te weten of er het een en ander uit kan lopen. In de checklist dien je hier rekening mee te houden. Een te strak schema kan ervoor zorgen dat je ergens activiteiten af moet kappen of in het ergste geval een complete activiteit moet schrappen. Houdt dus altijd rekening met vrije ruimte die benut kan worden bij uitlopers.

Thema Na het vaststellen van de doelgroep en bezoekers van het feest kun je het thema gaan bedenken. Me Meer info Budget en begroting Nu je het idee voor het feest, het doel en de doelgroep hebt vastgesteld kun je al beginnen een i Meer info Regel locatie en vergunningen Regel de locatie op tijd! Wanneer je een locatie wilt huren, laat dit dan op tijd weten. Voor je Meer info Artiesten en acts Het zoeken en boeken van de juiste artiesten moet je pas gaan doen als je precies weet hoe het fe Meer info